دیگر پژوهش های محمود کویر  به زودی و بار دیگر نشر می یابد.

 

بهای کتاب را می توانید با پی پال یا بانک پرداخت نمایید.

پست و بسته بندی برای اروپا : برای هر کتاب پنج پوند.

برای آمریکا و استرالیا: هفت پوند

اگر سفارش شما چند جلد باشد، بهای پست کمتر خواهد بود. 

 

نشانی ما: برای خرید کتاب

 

email: mahmoodkavir@hotmail.com

© 2020 Mahmood Kavir

  • telegram-black
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon